Backstage

Hứa Kim Tuyền: “Tôi muốn làm những điều khác biệt vì khán giả Việt xứng đáng có một nền âm nhạc đa dạng”

0
“TÔI MUỐN LÀM NHỮNG ĐIỀU KHÁC BIỆT VÌ KHÁN GIẢ VIỆT XỨNG ĐÁNG CÓ MỘT NỀN ÂM NHẠC ĐA DẠNG” Thông thường, người ta chỉ...

Max Jang: “Người vận chuyển” Kpop và góc nhìn của kẻ ngoài cuộc đối với thị trường nhạc Việt

0
“Để ngành công nghiệp giải trí có thể tiếp tục hình thái vòng tuần hoàn, đến cuối cùng vẫn là cộng đồng người hâm...

BÀI VIẾT MỚI